בטיחות ואחריות סביבתית

שמירה על הסביבה

בשברון אנחנו  פועלים על מנת לצמצם את ההשפעה הסביבתית של פעולותינו. בכל אזור בו אנו פועלים, הן ביבשה והן בסביבה ימית, אנו בוחנים ומעריכים את התנאים ההתחלתיים ונוקטים בצעדים סביבתיים מיטביים על מנת להגן על מערכות אקולוגיות מקומיות.

פעילותנו בתחום הגז הטבעי היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להפחתת זיהום האוויר במדינה. דו"ח מרשם הפליטות לסביבה של המשרד להגנת הסביבה (שפורסם בשנת 2023) קובע שהגידול בשימוש בגז טבעי, שאיפשר את הפחתת השימוש בפחם והפסקת השימוש הקבוע בדלקים מזהמים אחרים לייצור חשמל, תרם בשנים 2012-2022 להפחת של 85% בהיקף פליטת תחמוצות הגופרית, ו- 69% בהיקף פליטת תחמוצות החנקן לאוויר.

בדו"ח משנת 2021 כתב המשרד להגנת הסביבה כי המעבר לגז טבעי הוא אחד הגורמים המובילים בהפחתת פליטת גזי חממה בישראל.

מסמכי תוכניות ההיערכות שלנו לחירום פתוחים לעיון הציבור.

תמר - דו"ח שנתי 2022 דוח שנתי 2023

מתקן קבלה אשדוד (AOT) - דוח שנתי 2022  דוח שנתי 2023

 

 

תרגיל הערכות למניעת שפך

spill drill - tanker at sea
spill drill - crew on beach
spill drill - overhead view of crew on beach

מחויבות לבטיחות

התרבות הארגונית של שברון מעודדת כל עובד לפעול באחריות למען הבטיחות שלו, של עמיתיו לעבודה ושל הקהילה. תרבות  המצויינות התפעולית (Operational Excellence) משתקפת בכל צעד שאנו עושים, החל מתכנון בארות והגדרת נהלי תפעול וכלה בנהלי בטיחות אישית.

התוצאה: בטיחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, התורמת הן לעובדים שלנו והן לקהילות שבהן אנו פועלים.