בטיחות ואחריות סביבתית

שמירה על הסביבה

בשברון אנחנו  פועלים על מנת לצמצם את ההשפעה הסביבתית של פעולותינו. בכל אזור בו אנו פועלים, הן ביבשה והן בסביבה ימית, אנו בוחנים ומעריכים את התנאים ההתחלתיים ונוקטים בצעדים סביבתיים מיטביים על מנת להגן על מערכות אקולוגיות מקומיות.

פעילותנו בתחום הגז הטבעי היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להפחתת זיהום האוויר במדינה. דו"ח מרשם הפליטות לסביבה של המשרד להגנת הסביבה (שפורסם בשנת 2020) קובע שהגידול בשימוש בגז טבעי, שאיפשר את הפחתת השימוש בפחם והפסקת השימוש הקבוע בדלקים מזהמים אחרים לייצור חשמל, תרם בשנים 2012-2019 להפחת של 78% בהיקף פליטת תחמוצות הגופרית, ו- 58% בהיקף פליטת תחמוצות החנקן לאוויר.

על-פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, הגידול בשימוש בגז הטבעי הוא הגורם הראשון במעלה להפחתת פליטת גזי חממה בישראל. להערכת המשרד להגנת הסביבה, הוא ימשיך להוביל במערכה להפחתת הפליטות גם בעשורים הקרובים.

מסמכי תוכניות ההיערכות שלנו לחירום פתוחים לעיון הציבור.

תרגיל הערכות למניעת שפך

spill drill - tanker at sea
spill drill - crew on beach
spill drill - overhead view of crew on beach

מחויבות לבטיחות

התרבות הארגונית של שברון מעודדת כל עובד לפעול באחריות למען הבטיחות שלו, של עמיתיו לעבודה ושל הקהילה. תרבות  המצויינות התפעולית (Operational Excellence) משתקפת בכל צעד שאנו עושים, החל מתכנון בארות והגדרת נהלי תפעול וכלה בנהלי בטיחות אישית.

התוצאה: בטיחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, התורמת הן לעובדים שלנו והן לקהילות שבהן אנו פועלים.